Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Pozicioniranje elementov s CSS


position

Z oblikovno lastnostjo position določimo način postavitve elementa. Pozicioniranje je lahko statično, relativno, absolutno, fiksno ali podedovano. Omogoča nam, da s pomočjo CSS enostavno določimo pozicije gradnikom spletne strani.

Vrednost Pomen
static običajna postavitev
relative relativno glede na običajno postavitev
absolute relativno glede na bločni element, v katerem je vsebovan
fixed  relativno glede na okno brskalnika
inherit vrednost podeduje od nadrejenega elementa

V vseh primerih (razen pri statični postavitvi) z lastnostmi left, right, top in bottom določimo, za koliko naj bo kateri rob elementa odmaknjen od roba drugega elementa. Po želji lahko določimo tudi atribut z-index, ki določi nivo objekta.

static

To je pred nastavljena vrednost za vse elemente. Static pomeni, da se bo element prikazal normalno, kot bi se brez te oznake. Uporabljamo ga v primerih, ko želimo elementu vsiliti static pozicijo.

.static {
  position: static;
}
<div class="static">
static je privzeta vrednost. Element z lastnostjo position: static; nima določenih nobenih lastnosti pozicioniranja.
</div>

relative

Atribut relative se nanaša na sam element. Če dodelimo elementu atribut relative in ne dodamo nobenega drugega atributa o poziciji – top, right, bottom ali right, se bo element obnašal, kot static. Če pa elementu dodelimo odmik, npr. 20px levo, se bo element premaknil za 20px v levo od pozicije, kjer bi drugače bil.

.relative1 {
  position: relative;
}
.relative2 {
  position: relative;
  top: -20px;
  left: 20px;
  background-color: #F5F5F5;
  width: 350px;
}
<div class="relative1">
Element z lastnostjoposition: relative, ki mu ne priredimo nobenih dodatnih lastnosti, je postavljen enako, kot element z lastnostjoposition: static.
</div>
<div class="relative2">
Z določitvijo lastnosti top, right, bottom, left element, ki ima prirejeno lastnostposition: relative, postavimo iz svoje običajne pozicije.
</div>

absolute

Pozicioniranje s pomočjo atributa absolute nam omogoča pozicioniranje elementa, kjer koli. Uporabimo lahko top, right, bottom ali left pozicioniranje. Če element nima “starša” (npr.: div objekt v div objektu, kjer ima notranji atribut absolute), se pozicioniranje nanaša na samo pozicijo elementa, drugače pa na pozicijo “starša”.

.relative {
  position: relative;
  width: 400px;
  height: 280px;
}
.absolute {
  position: absolute;
  top: 120px;
  right: 0;
  background-color: #F5F5F5;
  width: 250px;
  height: 150px;
}
<div class="relative">
Ta element ima lastnost position: relative. Če bi imel ta elemnt lastnost position: static, bi bil drugi odstavek div pozicioniran absolutno na elementbody.
</div>
<div class="absolute">
Ta element je pozicioniran absolutno - position: absolute, hkrati pa je pozicioniran relativno na "starša".
</div>

fixed

Fiksno pozicioniranje glede na predogled vidnega polja brskalnika. Objekti z elementi fixed se ne premikajo in so pritrjeni na dano pozicijo.

.fixed {
  position: fixed;
  bottom: 0;
  right: 0;
  width: 200px;
  background-color: #F5F5F5;
}
<div class="fixed">
Ta element ima lastnost pozicioniranja position: fixed; zato se ne prmika z ostalo vsebino.
</div>

 

left

Z oblikovno lastnostjo left določimo vodoravni odmik levega roba elementa. Odmik merimo relativno glede na levi rob elementa, določenega z vrednostjo lastnosti position.

Vrednost Pomen
auto samodejna nastavitev odmika, privzeta vrednost
dolžina položaj levega roba v mm, cm, in, pt, pc, em, ex, px
(negativne vrednosti so dovoljene)
% položaj levega roba v %
(negativne vrednosti so dovoljene)
initial ta vrednost naj bo privzeta
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa

 

Z oblikovno lastnostjo right določimo vodoravni odmik desnega roba elementa. Odmik merimo relativno glede na desni rob elementa, določenega z vrednostjo lastnosti position.

Vrednost Pomen
auto samodejna nastavitev odmika, privzeta vrednost
dolžina položaj desnega roba v mm, cm, in, pt, pc, em, ex, px
(negativne vrednosti so dovoljene)
% položaj desnega roba v %
(negativne vrednosti so dovoljene)
initial ta vrednost naj bo privzeta
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa

 

top

Z oblikovno lastnostjo top določimo navpični odmik zgornjega roba elementa. Odmik merimo relativno glede na zgornji rob elementa, določenega z vrednostjo lastnosti position.

Vrednost Pomen
auto samodejna nastavitev odmika, privzeta vrednost
dolžina položaj zgornjega roba v mm, cm, in, pt, pc, em, ex, px
(negativne vrednosti so dovoljene)
% položaj desnega roba v %
(negativne vrednosti so dovoljene)
initial ta vrednost naj bo privzeta
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa

 

bottom

Z oblikovno lastnostjo bottom določimo navpični odmik spodnjega roba elementa. Odmik merimo relativno glede na spodnji rob elementa, določenega z vrednostjo lastnosti position.

Vrednost Pomen
auto samodejna nastavitev odmika, privzeta vrednost
dolžina položaj zgornjega roba v mm, cm, in, pt, pc, em, ex, px
(negativne vrednosti so dovoljene)
% položaj desnega roba v %
(negativne vrednosti so dovoljene)
initial ta vrednost naj bo privzeta
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa

 

z-index

S to lastnostjo določimo nivo, na katerem bo narisan element. Brskalnik vse elemente, ki so vsebovani v istem bločnem elementu, riše po nivojih od najnižjega proti najvišjemu. Tako lahko določimo, kateri element bo na površju, ko pride do prekrivanja. Osnovna vrednost je 0, višje ko gre številka višje je postavljen objekt. Do prekrivanja elementov lahko pride, kadar imamo relativno, absolutno ali fiksno postavljene elemente.

Vrednost Pomen
auto element je na istem nivoju, kot bločni element, v katerem je vsebovan
celo število številka nivoja elementa
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa

Če za nivo elementa določimo celo število, se za v njem vsebovane elemente vzpostavi lokalni sistem nivojev, v katerem je ta element na nivoju 0.

.relative {
  position: relative;
  width: 450px;
  height: 280px;
}
.absolute1 {
  position: absolute;
  top: 120px;
  right: 0;
  background-color: #F5F5F5;
  width: 280px;
  height: 100px;
  z-index: 2;
}
.absolute2 {
  position: absolute;
  top: 140px;
  left: 10px;
  background-color: orangered;
  width: 260px;
  height: 120px;
  z-index: 1;
}
<div class="relative">
Ta element ima lastnost position: relative.
</div>
<div class="absolute1">
Ta element je pozicioniran absolutno - position: absolute. Nivo elementa je postavljen na z-index: 2.
</div>
<div class="absolute2">
Ta element je pozicioniran absolutno - position: absolute. Nivo elementa je postavljen na z-index: 1.
</div>