Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

CSS box model

Vse HTML elemente je mogoče obravnavati kot škatle (ang. Box). Način, kako v CSS postavljamo in oblikujemo HTML elemente, imenujemo škatlasti model (ang. Box model). V CSS vsak HTML element obrobljajo elementi škatlastega modela, ki omogočajo, da vsakemu HTML elementu dodamo obrobo in prosltor zunaj in znotraj obrobe. Ti elementi škatlastega modela so:

 • Vsebina (ang. Content): besedila, slike ...
 • Notranja obroba (ang. Padding): definira prostor okrog vsebine, ki je prosojen
 • Obroba (ang. Border): postavljena je okrog vsebine in notranje obrobe, ima lahko različno obliko (polna črta, črtkana črta ...) in poljubno debelino
 • Zunanja obroba (ang. Margin): definira prostor okrog vsebine, notranje obrobe in obrobe, zunanja obroba je prosojna
Slikovni prikaz škatlastega modela CSS

Slikovni prikaz škatlastega modela CSS

Širina in višina elementa

Da lahko v vseh brskalnikih pravilno določimo višino in širino elementa, moramo poznati delovanje škatlastega modela.

Škatlasti model - širina elementa
 • LM - leva širina zunanje obrobe
 • LB - leva širina obrobe
 • LP - leva širina notranje obrobe
 • ŠIRINA ELEMENTA VSEBINA - širina vsebine
 • DP - desna širina notranje obrobe
 • DB - desna širina obrobe
 • DM - desna širina zunanje obrobe
 •  
 • SKUPNA ŠIRINA ELEMENTA = LM + LB + LP + ŠIRINA ELEMENTA VSEBINE + DP + DB + DM
Škatlasti model - višina elementa
 • ZM - zgornja širina zunanje obrobe
 • ZB - zgornja širina obrobe
 • LP - zgornja širina notranje obrobe
 • VIŠINA ELEMENTA VSEBINA - višina vsebine
 • SP - spodnja širina notranje obrobe
 • SB - spodnja širina obrobe
 • SM - spodnja širina zunanje obrobe
 •  
 • SKUPNA VIŠINA ELEMENTA = LM + LB + LP + VIŠINA ELEMENTA VSEBINE + DP + DB + DM

Primer določitve širine okvirja:

<div class="okvir>Na spodnji sliki je greben Košute. Slika je široka 350px. <br />
To besedilo je široko 300px, ima notranji rob širine 20px in obrobo širine 5px. 
Skupna širina okvirja je 350px.</div>
<img src="kosuta.jpg" width="350" height="205" alt="Veriga Košute"/>
.okvir { 
  width:300px; 
  background-color:#FDB835; 
  padding:20px; 
  border: 5px solid #9D9D9D; 
}
Na spodnji sliki je greben Košute. Slika je široka 350px.
To besedilo je široko 300px, ima notranji rob širine 20px in obrobo širine 5px. Skupna širina okvirja je 350px.
Veriga Košute