Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Odmiki v CSS

Notranji odmiki - padding

Velikost notranjih odmikov elementa določimo z oblikovno lastnostjo padding. Velikost odmikov določimo za vsak rob elementa posamezno, lahko pa tudi za vse štiri strani elementa hkrati. V tem primeru za vrednost navedemo vsaj eno in največ štiri vrednosti:

 • če navedemo eno vrednost, velja za vse štiri robove
 • če navedemo dve vrednosti, velja prva za zgornji in spodnji, druga pa za levi in desni rob
 • če navedemo tri vrednosti, velja prva za zgornji, druga za levi in desni, tretja pa za spodnji rob
 • če navedemo štiri vrednosti, velja prva za zgornji, druga za desni, tretja za spodnji in četrta za levi rob
Vrednost Pomen
padding-left levi notranji odmik
padding-right desni notranji odmik
padding-top zgornji notranji odmik
padding-bottom  spodnji notranji odmik
padding  notranji odmiki

Za vrednost notranjih odmikov navedemo eno izmed vrednosti iz spodnje tabele:

Vrednost Pomen
auto notranje odmike samodejno izračuna brskalnik
dolžina notranji odmik v mm, cm, in, pt, pc, em, ex, px
% relativen notranji odmik v % glede na element
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa

 

<p class="odmik">Ta odstavek ima notranji odmik: <em><strong>border: padding: 20px</strong></em></p>
.odmik { padding: 20px; background-color:#F9D485; }

Ta odstavek ima notranji odmik: padding: 20px

 

<p class="odmik">Ta odstavek ima notranje odmike: <br />
<em><strong>
padding-left: 40px<br />
padding-right: 0px<br />
padding-top: 50px<br />
padding-bottom: 15px </strong></em></p>
.odmik { 
  padding-left: 40px;
  padding-right: 0px;
  padding-top: 50px;
  padding-bottom: 15px;
  background-color:#F9D485;
}

Ta odstavek ima notranje odmike:
padding-left: 40px
padding-right: 0px
padding-top: 50px
padding-bottom: 15px

Zunanji odmiki - margin

Velikost zunanjih odmikov elementa določimo z oblikovno lastnostjo margin. Velikost odmikov določimo za vsak rob elementa posamezno, lahko pa tudi za vse štiri strani elementa hkrati. V tem primeru za vrednost navedemo vsaj eno in največ štiri vrednosti:

 • če navedemo eno vrednost, velja za vse štiri robove
 • če navedemo dve vrednosti, velja prva za zgornji in spodnji, druga pa za levi in desni rob
 • če navedemo tri vrednosti, velja prva za zgornji, druga za levi in desni, tretja pa za spodnji rob
 • če navedemo štiri vrednosti, velja prva za zgornji, druga za desni, tretja za spodnji in četrta za levi rob
Vrednost Pomen
margin-left levi zunanji odmik
margin-right desni zunanji odmik
margin-top zgornji zunanji odmik
margin-bottom  spodnji zunanji odmik
margin  zunanji odmiki

Za vrednost zunanjih odmikov navedemo eno izmed vrednosti iz spodnje tabele:

Vrednost Pomen
auto zunanje odmike samodejno izračuna brskalnik
dolžina zunanji odmik v mm, cm, in, pt, pc, em, ex, px
% relativen zunanji odmik v % glede na element
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa

 

<p class="odmik">Ta odstavek ima zunanje odmike: 
<em><strong>margin: 50px 15px 20px 10px</strong></em></p>
.odmik { 
	margin: 50px 15px 20px 10px;
	background-color:#F9D485;
}

Ta odstavek ima zunanje odmike: margin: 50px 15px 20px 10px