Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Robovi v CSS

CSS lastnost border omogoča določitev slogov robov:


Da definirani lastnosti border-width in border-color dobita učinek, moramo predhodno definirati lastnost border-style.


border-style

Z oblikovno lastnostjo border-style določimo oblike vseh štirih robov. Za vrednost navedemo eno od naslednjih vrednosti:

Vrednost Pomen
none ni roba, debelina roba je 0
hidden skriti rob
dotted pikčasti rob
dashed črtkasti rob
solid neprekinjen rob
double dvojni neprekinjen rob
groove  rob izgleda, kot da je vgraviran v podlago
ridge  rob izgleda, kot da je izbočen iz podlage
inset  element s tem robom izgleda, kot da je vgraviran v podlago
outset  element s tem robom izgleda, kot da je izbočen iz podlage
<p class="none">To besedilo ima lastnost <em>border-style: <strong>none</strong></em>
<br />
<p class="hidden">To besedilo ima lastnost <em>border-style: <strong>none</strong></em>
<br />
...
.none { border-style: none }
.hidden { border-style: hidden }
.dotted { border-style: dotted }
...

To besedilo ima lastnost border-style: none


To besedilo ima lastnost border-style: hidden


To besedilo ima lastnost border-style: dotted


To besedilo ima lastnost border-style: dashed


To besedilo ima lastnost border-style: solid


To besedilo ima lastnost border-style: double


To besedilo ima lastnost border-style: groove


To besedilo ima lastnost border-style: ridge


To besedilo ima lastnost border-style: inset


To besedilo ima lastnost border-style: outset

border-width

Z oblikovno lastnostjo border-width določimo debeline vseh štirih robov. Za vrednost navedemo eno od naslednjih vrednosti:

Vrednost Pomen
thin tanek rob
medium srednje debel rob
thick debel rob
dolžina  debelina roba v mm, cm, in, pt, pc, em, ex, px
<p class="thin">To besedilo ima lastnost <em>border-width: <strong>thin</strong></em>
<br />
<p class="medium">To besedilo ima lastnost <em>border-width: <strong>medium</strong></em>
<br />
<p class="thick">To besedilo ima lastnost <em>border-width: <strong>thick</strong></em>
<br />
<p class="width1">To besedilo ima lastnost <em>border-width: <strong>1px</strong></em>
...
.thin { border-style: solid; border-width: thin }
.medium { border-style: solid; border-width: medium  }
.thick { border-style: solid; border-width: thick  }
.width1 { border-style: solid; border-width: 1px  }
.width3 { border-style: solid; border-width: 3px  }
.width5 { border-style: solid; border-width: 5px  }
.width10 { border-style: solid; border-width: 10px  }

To besedilo ima lastnost border-width: thin


To besedilo ima lastnost border-width: medium


To besedilo ima lastnost border-width: thick


To besedilo ima lastnost border-width: 1px


To besedilo ima lastnost border-width: 3px


To besedilo ima lastnost border-width: 5px


To besedilo ima lastnost border-width: 10px

border-color

Z oblikovno lastnostjo border-color določimo barvo vseh štirih robov. Za vrednost navedemo eno od naslednjih vrednosti:

Vrednost Pomen
transparent prozoren rob
barva barva
<p class="none">To besedilo ima lastnost <em>border-style: <strong>none</strong></em>
<br />
<p class="hidden">To besedilo ima lastnost <em>border-style: <strong>none</strong></em>
<br />
...
.none { border-style: none; border-color: #FB9400 }
.hidden { border-style: hidden; border-color: #FB9400 }
.dotted { border-style: dotted; border-color: #FB9400 }
...

To besedilo ima lastnost border-style: none


To besedilo ima lastnost border-style: hidden


To besedilo ima lastnost border-style: dotted


To besedilo ima lastnost border-style: dashed


To besedilo ima lastnost border-style: solid


To besedilo ima lastnost border-style: double


To besedilo ima lastnost border-style: groove


To besedilo ima lastnost border-style: ridge


To besedilo ima lastnost border-style: inset


To besedilo ima lastnost border-style: outset

border

Lastnost border uporabljamo kot bližnjico za nastavitev enake barve, oblike in širine vsem štirim robom. Na nek način je to bližnjica za nastavitev lastnosti border-style, border-width in border-color, a samo za primer, ko posamezni lastnosti nastavimo eno samo vrednost za vse štiri robove.

Za vrednost lastnosti border naštejemo vrednosti posameznih lastnosti robov v poljubnem vrstnem redu, pri čemer jih ločimo s presledki. Če vrednosti katere od lastnosti robov ne navedemo, bo dobila svojo privzeto vrednost.

<p class="robovi">Ta odstavek ima lastnost <em><strong>border: 5px solid #FB9400
.robovi { border: 5px solid #fb9400 }

Ta odstavek ima lastnost border: 5px solid #fb9400

Oblikovne lastnosti posameznega roba

CSS omogoča tudi določitev lastnosti vsakega roba posebaj. Pri tem lahko določimo različno obliko, debelino ali barvo posameznemu robu.

Vrednost Pomen
border-left-style oblika levega roba
border-right-style oblika desnega roba
border-top-style oblika zgornjega roba
border-bottom-style oblika spodnjega roba
border-left-width debelina levega roba
border-right-width debelina desnega roba
border-top-width debelina zgornjega roba
border-bottom-width debelina spodnjega roba
border-left-color barva levega roba
border-right-color barva desnega roba
border-top-color barva zgornjega roba
border-bottom-color barva spodnjega roba
<p class="levi-rob">Ta odstavek ima lastnost <em><strong>border-left-style: solid</strong></em>
.levi-rob { border-left-style: solid }

Ta odstavek ima lastnost border-left-style: solid

Oblikovnim lastnostim border-style, border-width in border-color lahko določimo tudi več vrednosti:

  • če navedemo eno vrednost, velja za vse štiri robove
  • če navedemo dve vrednosti, velja prva za zgornji in spodnji, druga pa za levi in desni rob
  • če navedemo tri vrednosti, velja prva za zgornji, druga za levi in desni, tretja pa za spodnji rob
  • če navedemo štiri vrednosti, velja prva za zgornji, druga za desni, tretja za spodnji in četrta za levi rob
Vrednost Pomen
border-style oblika enega, dveh, treh ali vseh robov
border-width debelina enega, dveh, treh ali vseh robov
border-color barva enega, dveh, treh ali vseh robov
<p class="rob">Ta odstavek ima lastnost <em><strong>border-style: solid dotted</strong></em>
.rob { border-style: solid dotted }

Ta odstavek ima lastnost border-style: solid dotted

Za določitev oblikovnih lastnosti posameznega roba uporabimo lahko tudi bližnjice:

Vrednost Pomen
border-left vse lastnosti levega roba
border-right vse lastnosti desnega roba
border-top vse lastnosti zgornjega roba
border-bottom vse lastnosti spodnjega roba
<p class="spodnji-rob">Ta odstavek ima lastnost <em><strong>border-bottom: 3px dashed #fb9400</strong></em>
.spodnji-rob { border-bottom: 3px dashed #fb9400 }

Ta odstavek ima lastnost border-bottom: 3px dashed #fb9400