Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Pravilo !important

Pravilo !important uporabimo, kadar želimo, da neka deklaracija vedno velja. Če na primer v zunanji slogovni predlogi ob deklaraciji uporabimo pravilo !important, potem ta deklaracija velja vedno, tudi če jo v kakšni drugi slogovni predlogi spremenimo.

Če uporabimo več pravil !important, so si vsa pravila enakovredna.

 

<p class="oranzna">V tem stavku je uporabljeno pravilo 
<span style="color: red">!important.</span></p>
p { color: silver !important }
.oranzna { color: orange }

V tem stavku je uporabljeno pravilo !important.