Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

19: Psevdorazredi

Spoznali bomo
  • Psevdorazrede v CSS
  • Kako oblikujemo tabelo, da ima vsaka druga vrstica drugačno barvo ozadja
  • Kako oblikujemo tabelo, da ima vrstica tabele nad katero smo postavili kurzor miške, drugačno barvo ozadja

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj: 19vaja-css-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

CSS kodo vstavi v glavo spletne strani v oznako style.

Oblikovne lastnosti
  • tabela table:
- velikost: širina 400 pik
- lastnosti robov: sosednji celici imata skupen rob
- poravnava tabele in vsebine: na sredino
- poravnava vsebine 1. stolpca Vrh: levo
- pisava: Georgia, serif
- barva pisave: #424242
  • opis tabele caption:
- pisava: Helvetica, Arial, sans-serif
- barva pisave: oranžna
- oblika pisave: krepko
- spodnji notranji odmik: 10 pik
- velikost pisave: 150 odstotkov
  • naslovne celice th, običajne celice td:
- notranji odmiki: 8 pik
- obroba: debeline črte 1 piko, polna črta, barva rgba(249,216,99,1.00)
  • glava thead in noga tfoot tabele:
- notranji odmiki: 10 pik
- obroba: debeline črte 1 piko, polna črta, barva rgba(249,216,99,1.00)
- barva ozadja: rgba(249,152,29,1.00)
  • barva ozadja:
- 1., 3., ... vrstice: rgba(249,216,99,0.80)
- 2., 4., ... vrstice: rgba(249,216,99,0.60)
  • ko se z miško zapeljemo nad vrstico tabele:
- barva ozadja: rgba(253,156,98,1.00)
- kazalec miške: roka (pointer)

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 19.vaje: Psevdorazredi