Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

09: Slika ob besedilu

Spoznali bomo
 • Plavajoče postavljanje elementov ob levi in desni rob
 • Senčenje elementov

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 9vaja-css-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

CSS kodo vstavi v glavo spletne strani v oznako style.

Oblikovne lastnosti
 • stran - body:
- zunanji odmik: 20 pik
 • besedilo:
- pisava: "Open Sans", sans-serif
- poravnava besedila: obojestranska poravnava
- razmik med vrsticami: 1,3 kratnik višine vrstice
 • glavni naslov:
- barva: #996600
 • razred oznaka:
- barva besedila: siva
- pisava: Consolas, "Courier New", monospace
- oblika besedila: ležeče besedilo
 • desna slika:
- poravnava: desno
- zunanji odmiki: zgoraj 5 pik, desno 0 pik, spodaj 5 pik, levo 10 pik
 • leva slika:
- poravnava: levo
- zunanji odmiki: zgoraj 5 pik, desno 10 pik, spodaj 5 pik, levo 0 pik
- notranji odmiki: zgoraj 10 pik, desno 0 pik, spodaj 0 pik, levo 10 pik
 • leva slika - senca (slika):
- sence v ozadju: slika senca.png
- položaj slike: desno spodaj
- prikaz slike: senca je prikazana samo enkrat
- velikost slike: širina 264 pik, višina 223 pik
- obroba: debelina 1 pika, polna črta, barva #ccc
 • ali
 • leva slika - senca (box-shadow):
  • okvir okrog slike:
   • poravnava: levo
   • velikost: širina 250 pik, višina 210 pik
   • zunanji odmiki: zgoraj 5 pik, desno 10 pik, spodaj 5 pik, levo 0 pik
   • notranji odmiki: 12 pik na vseh robovih
   • obroba: 12 pik na vseh robovih
  • senca slike:
   • velikost: širina 250 pik, višina 210 pik
   • senca: horizontalni odmik 5 pik, vertikalni odmik 5 pik, prehod 5 pik, barva prehoda #666

Opomba: Učinek sence na levi sliki lahko dosežemo s sliko sence v ozadju ali pa z novo lastnostjo CSS3 box-shadow.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 09: Slika ob besedilu