Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

04: Pisava in besedilo

Spoznali bomo
  • Oblikovanje pisave in besedila
  • Oblikovanje odstavkov

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 4vaja-css-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Za predlogo uporabi 2.vajo iz poglavja HTML: 02: Odstavki in naslovi.

CSS kodo vstavi v glavo spletne strani v oznako style.

Oblikovne lastnosti
  • pisava besedila:
- besedilo: Georgia, serif
- naslovi: Trebuchet MS, Verdana, sans-serif
  • barva besedila:
- glavni naslov: rdeča
- podnaslovi: rgba(85,150,250,1.00)
- besedilo: dimgray
- besedilo premi govora: oranžna
- preddefiniran odstavek: zelena
- podatki o avtorju: srebrna
  • poravnava besedila:
- glavni naslov: sredinska poravnava
- odstavki: obojestranska poravnava
  • oblika besedila premi govora:
- nagnjenost pisave: ležeča
  • velikost besedila:
- glavni naslov: 1,8 kratnik velikosti pisave
- podnaslov: 1,3 kratnik velikosti pisave
- besedilo odstavkov: 0,9 kratnik velikosti pisave
  • oblika črte:
- debelina črte: 1 pika
- tip črte: polna črta
- barva črte: srebrna barva
  • odmiki:
- glej spodnjo sliko

Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 04: Pisava in besedilo