Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

17: Z-Index

Spoznali bomo
  • Kako s CSS elemente pozicioniramo v plasti

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj: 17vaja-css-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode. CSS kodo vstavi v glavo spletne strani v oznako style.

HTML zgradba strani:

  • div class="box-okvir" za zunanji okvir
  • oznake figure class="box box-1" do figure class="box box-4"za posamezne elemente Box 1 do Box 4
Oblikovne lastnosti
  • stran - body:
- pisava: Helvetica, Arial, Sans-Serif
- oblika pisave: krepko
- velikost pisave: 110 odstotkov
  • zunanji okvir box-okvir:
- barva ozadja: #eaeaed
- velikost: višina 200 pik
- zaobljeni robovi: 10 pik
- pozicioniranje: relativno
  • skupne lastnosti okvirjev box:
- zaobljeni robovi: 6 pik
- velikost: višina in širina 80 pik
- pozicioniranje: absolutno
- besedilo: višina vrstice 80 pik, sredinska poravnava
  • lastnosti posameznega okvirja box-1 do box-4:
- barve ozadja: #f88a2a; #53c1f7; #ca57e4; #2db34a;
- postavitev v plasti z lastnostjo z-index
- pozicioniranje okvirjev: levo (40 pik, 110 pik, 160 pik, 220 pik), zgoraj in spodaj (10 pik)
Slika spletne strani v brskalniku
Slika 17.vaje: Z-index