Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

20: Postavitev strani

Spoznali bomo
  • Postavitve spletnih strani s CSS

Izdelaj eno od spletnih strani, ki jih prikazujejo spodnje slike in jo poimenuj: 20vaja-css-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

CSS kodo vstavi v glavo spletne strani v oznako style.

V stran dodaj besedilo Lorem Ipsum, slike,... in jo primerno oblikuj.

Primer strani:

Primer postavitve strani
Primer postavitve strani

1. primer postavitve: Prilagodljiva stran z dvema stolpcema

Primer postavitve strani
Primer postavitve strani

2. primer postavitve: Prilagodljiva stran z menijem na levi strani in stolpcem

Primer postavitve strani
Primer postavitve strani

3. stran: Prilagodljiva stran z menijem na desni strani in stolpcem

Primer postavitve strani
Primer postavitve strani

4. stran: Prilagodljiva stran z menijem na levi strani, stolpcem na sredini in <aside> stolpcem na desni strani

Primer postavitve strani
Primer postavitve strani

5. stran: Prilagodljiva stran z menijem na desni strani, stolpcem na levi in <aside> stolpcem na sredini strani

Primer postavitve strani
Primer postavitve strani

Dodatni primeri postavitve strani:

Primer postavitve strani
Primer postavitve strani
Primer postavitve strani
Primer postavitve strani
Primer postavitve strani
Primer postavitve strani
Primer postavitve strani
Primer postavitve strani
Primer postavitve strani
Primer postavitve strani
Primer postavitve strani