Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

26: Številčenje

Spoznali bomo
  • Kako s CSS avtomatsko številčimo naslove odstavkov
  • Kako s CSS avtomatsko številčimo gnezden seznam
  • Kako s CSS izvedemo avtomatsko nadaljevanje številčenja

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 26vaja-css-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

CSS kodo vstavi v glavo spletne strani v oznako style.

Oblikovne lastnosti
  • avtomatsko številčenje naslovov in odstavkov:
- oranžno besedilo so naslovi h2
- preostali tekst so odstavki p
- številčenje je izvedeno s CSS avtomatsko
  • avtomatsko gnezdeno številčenje seznama:
- gnezden oštevilčen seznam
- številčenje je izvedeno s CSS avtomatsko
  • avtomatsko nadaljevanje številčenja:
- odstavki besedila
- oštevilčen seznam
- drugi seznam nadaljuje številčenje prvega seznama, številčenje je izvedeno s CSS avtomatsko

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 26.vaje: Avtomatsko številčenje