Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

22: Galerija slik

Spoznali bomo
  • Kako s CSS izdelamo galerijo slik

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj: 22vaja-css-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

CSS kodo vstavi v glavo spletne strani v oznako style.

Oblikovne lastnosti
  • telo dokumenta body:
- barva ozadja: rgba(255,174,0,0.30)
- notranji in zunanji odmiki: 0 pik
- obroba: 0 pik
  • glavni naslov h1:
  • galerija #galerija:
- velikost: 700 pik
- poravnava: na sredino
  • seznam slik v neurejenem seznamu ul:
- način označevanja: brez oznak
  • povezave na slikah ul li a:
- mesto povezave: #
  • povezave na slikah, ko je kurzor nad sliko ul li a:hover:

Opomba: S pomočjo spodnje slike in videa manjkajoče oblikovne lastnosti določite sami!


Slika spletne strani v brskalniku
Slika 22.vaje: Galerija slik

Video spletne strani v brskalniku