Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Uvod v PHP

PHP je strežniški skriptni jezik (podobno kot ASP - Active Server Pages) in je namenjen izdelavi dinamičnih spletnih strani.

PHP je skriptni, interpreterski jezik. V nasprotju z običajno HTML stranjo, PHP strežnik skripte ne pošlje neposredno brskalniku, ampak jo pred tem prevede pogon PHP in nato pošlje brskalniku rezultat. PHP se izvaja na spletnem strežniku in ne tako kot CSS ali JavaScript, ki se izvajata na strani uporabnika. Ena od najboljših lastnosti PHP-ja je tudi ta, da je enostaven za učenje in da je neodvisen od okolja, tako da ista koda deluje v Windows-ih, OS X-u ali Linux-u.

PHP datoteke lahko vsebujejo besedilo, HTML, CSS, JavaScript in PHP kodo. Da strežnik ve, da strani vsebujejo PHP kodo, moramo vsaki strani dodati končnico .php. Vso PHP kodo pa je potrebno obdati s PHP oznakami. Oznaka za začetek PHP kode je <?php in oznaka za konec PHP kode je ?>. PHP pogon se HTML oznak ne dotika. Ko pa najde začetno PHP oznako, začne z obdelavo kode in nadaljuje z obdelavo, dokler ne pride do zaključne PHP oznake.

PHP je napisan kot serija ukazov ali trditev. Vsak ukaz pove PHP pogonu, da naj izvede želeno akcijo. Posamezne skupine ukazov ločimo s podpičjem na način:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>PHP Stran</title>
</head>
<body>
<?php
	//naredi to;
	//nato nekaj drugega;
	//na koncu to;
?>
</body>
</html>

PHP, tako kot HTML, prezre prazen prostor v kodi. Zanaša se na podpičja, da mu povejo, kdaj se nek ukaz konča in kdaj se drug ukaz začne.

Kaj lahko storimo s PHP

S PHP-jem lahko:

  • generiramo dinamične spletne strani
  • kreiramo, odpremo, beremo, pišemo, izbrišemo in zapremo datoteke na strežniku
  • zbiramo podatke obrazcev
  • pošiljamo in sprejemamo piškotke
  • dodajamo, brišemo in spreminjamo podatke v podatkovni zbirki
  • nadzorujemo dostop uporabnikov
  • šifriramo podatke