Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Zagon programov PHP

PHP kodo lahko pišemo v mnogih urejevalnikih, seznam je objavljen na Wikipediji.

PHP datoteke lahko vsebujejo besedilo, HTML, CSS, JavaScript in PHP kodo. Da strežnik ve, da strani vsebujejo PHP kodo, moramo vsaki strani dodati končnico .php.

Namestitev PHP spletne strani

PHP spletno stran namestimo na strežnik Apache tako, da jo prenesemo v mapo htdocs. Zaradi preglednosti vsako spletišče postavimo v ločeno mapo znotraj mape htdocs.

Primer lokacije spletne strani na strežniku:

C:/xampp/htdocs/primeri/vaja1.php

Datoteko vaja1.php zaženemo tako, da v brskalnik vpišemo spletni naslov:

http://localhost/primeri/vaja1.php

Pomembno je, da do shranjene spletne strani dostopamo s pomočjo zahteve, ki jo posredujemo lokalnemu strežniku (prek njegovega URL naslova v brskalniku) in ne prek datotečnega sistema (npr. s klikom na datoteko).