Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: ustna vprašanja