Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje MySQL

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v MySQL:

  1. Opiši postopek namestitve MySQL?

Minimalni nivo:

Srednji nivo:

Višji nivo:

Praktični primer: