Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Spletišče: spletna stran bootstrap.html

Sestavi spletno stran vzorčnega spletišča bootstrap.html. Navodila za izdelavo so podana v zgledih.

Spletišče Spletna stran bootstrap.html
Slika spletne strani spletišča bootstrap.html

Slika spletne strani vzorčnega spletišča bootstrap.html