Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Jezik za definiranje podatkov (DDL - Data Definition Language)

Jezik za definiranje podatkov (DDL – Data Definition Language) obsega naslednje ukaze:

Z njimi lahko definiramo zbirke podatkov (DATABASE), tabele (TABLE), indekse (INDEX), poglede (VIEW), prožilce (TRIGGER).

Izdelava, uporaba in brisanje podatkovne zbirke

Podatkovno zbirko ustvarimo z naslednjim ukazom:

 CREATE DATABASE ime_podatkovne_zbirke;

Imamo lahko več podatkovnih zbirk in nas zanima katere so le-te. To ugotovimo z ukazom:

 SHOW DATABASES; 

Izbira določene podatkovne zbirke se izvede z ukazom:

 USE ime_podatkovne_zbirke; 

Ko določene podatkovne zbirke ne potrebujemo več jo zbrišemo z ukazom:

 DROP DATABASE ime_podatkovne_zbirke; 

Izdelava tabel - CREATE TABLE

Podatkovna zbirka brez tabel skoraj nima nobenega smisla. Ukaz za ustvarjanje tabel je:

 CREATE TABLE ime_tabele
 (
   stolpec_1 podatkovni_tip_1,
   stolpec_2 podatkovni_tip_2,
   ...
   stolpec_n podatkovni_tip_n
 );

Spreminjanje tabel - ALTER TABLE

ALTER TABLE je namenjen dodajanju, brisanju ali spreminjanju stolpcev v tabelah.

Sintaksa za dodajanje stolpca:

 ALTER TABLE ime_tabele
  ADD [COLUMN] ime_stolpca podatkovni_tip_stolpca;

Sintaksa za brisanje stolpca:

 ALTER TABLE ime_tabele
  DROP [COLUMN] ime_stolpca;

Sintaksa za spreminjanje stolpca:

ALTER TABLE ime_tabele
  CHANGE [COLUMN] ime_starega_stolpca ime_novega_stolpca podatkovni_tip_stolpca;

Brisanje tabel - DROP TABLE

DROP TABLE je namenjen brisanju tabel.

Sintaksa za brisanje tabel:

 DROP TABLE ime_tabele;