Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Zamenjava podatkov - REPLACE

REPLACE deluje enako kot INSERT, razen če ima že obstoječa vrstica tabele enako vrednost za primarni ključ (PRIMARY KEY) ali v polju, ki mora imeti enolično vrednost (UNIQUE index). V tem primeru se pred vnosom nove zbriše stara vrstica.

REPLACE je MySQL-ova razširitev standardnega SQL-a. Kaj se pravzaprav zgodi? Vstavljanje ali brisanje in vstavljanje. Če tabela nima primarnega ključa ali enoličnega indeksa, je ukaz REPLACE brez smisla.

 REPLACE INTO ime_tabele (polje_1, polje_2, ...,polje_n)
 VALUES (vrednost_1, vrednost_2, ...,vrednost_n);  

Za ostale primere glejte sintakso stavka INSERT.