Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Izdelava tabel - CREATE TABLE

Sintaksa za izdelavo tabel je naslednja:

CREATE TABLE ime_tabele ( 
   stolpec_1 podatkovni_tip_1, 
   stolpec_2 podatkovni_tip_2, 
   ... ,
   stolpec_n podatkovni_tip_n 
);

Šumniki

Velik problem nam lahko delajo šumniki, zato vedno uporabimo za nabor znakov utf8. To storimo z ukazom DEFAULT CHARSET=utf8.

CREATE TABLE države ( 
   št int, 
   država varchar(50), 
   regija varchar(50), 
   površina int, 
   prebivalstvo int, 
   BDP bigint 
) DEFAULT CHARSET=utf8;