Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Uvoz podatkov - LOAD DATA

Podatke lahko uvozimo s pomočjo grafičnega vmesnika phpMyAdmin ali pa preko ukaza LOAD. Sintaksa za uvoz podatkov preko ukaza LOAD je:

LOAD DATA INFILE ime_datoteke 
     INTO TABLE ime_tabele 
     [CHARACTER SET nabor_znakov] 
     [FIELDS TERMINATED BY 'ločilo polj'] 
     [LINES TERMINATED BY 'ločilo vrstic'] 
     [IGNORE število LINES];

Za ime datoteke moramo napisati celotno pot do datoteke. To lahko naredimo na dva načina:

'D:\\\\vaje\\\\podatki.txt'

oziroma:

'D:/vaje/podatki.txt'

Za nabor znakov uporabimo utf8.

Ločilo_polj in ločilo_vrstic sta odvisna od datoteke, ki jo uvažamo. Običajno uporabljamo vejico, podpičje ali tabulator (\t) za ločilo polj in novo vrstico (\n) za ločilo vrstic.

IGNORE uporabimo, kadar imamo datoteko, ki vsebuje tudi imena stolpcev. V tem primeru napišemo IGNORE 1 LINES.

Za primer uvozimo podatke v tabelo države iz datoteke drzave.txt, ki smo jo shranili na disk D v mapo vaje:

 LOAD DATA INFILE 'D:\\\\vaje\\\\drzave.txt' 
 INTO TABLE države CHARACTER SET 'utf8' 
 FIELDS TERMINATED BY ';' LINES TERMINATED BY '\n'; 

V primeru, da ne navedemo poti se mora datoteka nahajti v mapi D:\xampp\mysql\data\ime_podatkovne_zbirke.

V našem primeru uporabljamo podatkovno zbirko test v mapi D:\xampp\mysql\data\test.

Primer:

 LOAD DATA INFILE 'drzave.txt' 
 INTO TABLE države 
 CHARACTER SET 'utf8' 
 FIELDS TERMINATED BY ';' 
 LINES TERMINATED BY '\n';