Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Vstavljanje podatkov - INSERT

INSERT stavek doda nov zapis v tabelo. V najpreprostejši obliki ključni besedi INSERT sledi ime tabele, ključna beseda VALUES in seznam vrednosti, ločenih z vejico, ki pripadajo posameznim poljem tabele. Seveda moramo v tem primeru vnesti vrednosti za vsa polja tabele.

Sintaksa stavka INSERT:

 INSERT INTO ime_tabele VALUES (vrednost_1, vrednost_2, ...,vrednost_n);

Primer:

 INSERT INTO države VALUES (207, 'Iskra', 'ŠC', 100, 700, 0);

INTO lahko izpustimo a ga ponavadi pišemo zaradi boljše berljivosti.

Lahko vnesemo samo nekaj polj, seveda ostala ne smejo imeti atributa NOT NULL.

 INSERT INTO ime_tabele (polje_1, polje_2, ...,polje_n) VALUES (vrednost_1, vrednost_2, ...,vrednost_n); 

Primer:

 INSERT INTO države (št, država) VALUES (208, 'Indija Koromandija');

Lahko vnesemo tudi več vrstic naenkrat. Sintaksa za vnos M vrstic naenkrat:

 INSERT INTO ime_tabele (polje_1, polje_2, ...,polje_n) 
 VALUE (vrednost_1A, vrednost_2A, ...,vrednost_nA), 
       (vrednost_1B, vrednost_2B, ...,vrednost_nB), 
        ..., 
       (vrednost_1M, vrednost_2M, ...,vrednost_nM) ; 

Primer:

 INSERT INTO države (št, država) VALUES (209, '4.Ra'), (210, '4.Rb');

Če imamo oba seznama polj in vrednosti prazna, nam vstavi privzete vrednosti.

 INSERT INTO ime_tabele () VALUES();

Primer:

 INSERT INTO države () VALUES ();

Zelo uporabna je tudi povezava INSERT in SELECT stavkov. V tem primeru lahko zelo preprosto vstavimo podatke iz ene ali več tabel v drugo.

 INSERT INTO ime_tabele SELECT ...; 

ali

 INSERT INTO ime_tabele (polje_1, polje_2, ...,polje_n) SELECT ...; 

Prvo sintakso uporabimo v primeru, da vnašamo vsa polja tabele, drugo pa ko želimo vnašati samo določene stolpce.

Primer:

 INSERT INTO države SELECT * FROM države;