Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Urejanje podatkov - UPDATE

Stavek UPDATE se uporablja za popravljanje podatkov tabel. Ključni besedi UPDATE sledi ime tabele, nato pa za besedico SET določamo polja in njihove nove vrednosti, sledi WHERE pogoj, ki filtrira vrstice, ki jih želimo popraviti.

Brez WHERE pogoja UPDATE popravi vsako vrstico tabele, zato je tudi tu potrebna previdnost.

 UPDATE ime_tabele SET polje_1={vrednost_1|DEFAULT} 
 [, polje_2={vrednost_2|DEFAULT}] ... 
 [WHERE pogoj] [ORDER BY ...] [LIMIT število_vrstic]; 

Primer:

 UPDATE države SET BDP=10 WHERE država = 'Iskra';