Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

4. vaja: PHP podatkovni tipi

Spoznali bomo
 • Katere podatkovne tipe pozna PHP

Sestavi PHP spletno stran v kateri boš definiral spremenljivke z različnimi podatkovnimi tipi in njihovimi vrednostmi. Stran poimenuj 4vaja-PHP-priimek-ime.php.

V PHP dokumentu definiraj naslednje spremenljivke in njihove vrednosti:

 • podatkovni tip celo število
  • x = 25
  • y = -17
  • krog = 236589
  • Krožni LOK = 123abc //šestnajstiško število
  • MOJA SPREMENLJIVKA = ffc00 //šestnajstiško število
  • število = 12365 //osmiško število
  • števec = 5
 • podatkovni tip decimalno število
  • kvadratna enačba = 12,369
  • 12 hrušk = 12,32625
  • vaja 20 = 20,000
  • a, b, c, d, e => 0,8; 0,36; 1,32; 0,99; -0,85
  • α = 60
  • € = 1.265,00
  • new = 365,00
  • const = 6,125 x 10^23
 • besedilni podatkovni tip
  • datoteka: c:\mapa\besedilo.txt
  • naslov: http://www.ime.si
  • stavek: gori na gori gori
  • prazenStavek: //nima vrednosti
  • navodilo: odpri datoteko "index.html" in jo daj v \splet\nivo\
 • logični podatkovni tip (true=1, false=0)
  • moški = 1
  • zaposlen = 0
  • pregledana Vreča = 1