Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

6. vaja: PHP operatorji

Spoznali bomo
 • Operatorje, ki se uporabljajo v PHP-ju

Sestavi PHP spletno stran, ki bo izračunala in izpisala izraze. Poimenuj jo 6vaja-PHP-priimek-ime.php, izdelana pa naj bo v HTML5 in s CSS.

V PHP dokumentu definiraj naslednje konstante in njihove vrednosti:

Koda PHP
 • sestavil spodnje izraze, kjer boš uporabil aritmetične operatorje in jih izpisal na različne načine:
  • 7 + 5 //Rešitev izraza: $vsota = 7 + 5;
   Primer izpisa: echo "7 + 5 = " . $vsota . "<br />";
  • 12 + 08
  • 0,2 + 0,3
  • 0,36 + 12,65
  • 13 - 45
  • 0,056 - 0,042
  • 25 * 56
  • 0,2 * 10
  • 65 / 21
  • 6987 / 23,26
  • 20 / 0
  • -10 / 0
  • 123 % 20
  • 2 + 2 * 2
  • (2 + 2) * 2
  • 5^3 + 3^2 + 8
  • (10 % 6 - 1 + (5 / 4 + 13.0 / 2)
  • 10 + 1
  • 10 - 1
  • cd23 + 236a //šestnajstiško
  • 265 - 142 //osmiško
 • spodnje izraze zapisal v skrajšani obliki in izpisal rezultate: $x = 100; $y = 50; $z = 80;
  • x = x + 20 //Rešitev izraza: $x += 20;
   Primer izpisa: echo "x += 20 = " . $x . "<br />";
  • y = y - 10
  • z = z * 8
  • x = x / 25
  • y = y % 2
 • Spodnje besedilo zapiši v PHP tako, da bo vsaka vrstica svoj niz. Zatem nize spoji v en sam niz, mu dodaj ustrezno HTML kodo (<br />, <ul>, <li> ...) in ga izpiši:
  • Z operatorji izvajamo operacije na spremenljivkah in vrednostih.
   V PHP-ju operatorje razdelimo na naslednje skupine:
   • prireditveni operatorji,
   • aritmetični operatorji,
   • povezavni operatorji,
   • kombinirani dodeljeni operatorji,
   • primerjalni operatorji,
   • logični operatorji.

Izraze izpiši na zaslon, kot je prikazano na spodnji sliki:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 6.vaje: PHP operatorji