Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

25. vaja: Nalaganje datotek

Spoznali bomo
 • Kako kako s PHP-jem naložimo datoteke
 • Kako omejimo velikost naložene datoteke
 • Kako omejimo format naložene datoteke

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 25vaja-PHP-priimek-ime.php. Izdelana naj bodo v HTML5 in s CSS.

V dokumente vključi kodo PHP:

Koda PHP
 • PHP omogoči nalaganje 1 ali več daotek v mapo datoteke/
 • PHP omeji velikost naložene datoteke na maksimalno 100 kB
 • PHP omogoči samo nalaganje slik s končnicami jpg, jpeg, gif in png
 • PHP izpiše sporočilo:
  • število uspešno naloženih datotek
  • opozorilo, da je datoteka prevelika
  • opozorilo, da je datoteka v napačnem formatu

Slika spletne strani:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 25.vaje: Nalaganje datoteke

Slika spletne strani: izbrana je datoteka OOS-1PN-B_1.doc

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 25.vaje: Nalaganje datoteke - Izbrana je datoteka OOS-1PN-B_1.doc

Slika spletne strani: opozorilo, da datoteka OOS-1PN-B_1.doc ni v pravem formatu

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 25.vaje: Nalaganje datoteke - Opozorilo, da datoteka OOS-1PN-B_1.doc ni v pravem formatu

Slika spletne strani: izbrani sta 2 datoteki

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 25.vaje: Nalaganje datoteke - Izbrani sta 2 datoteki

Slika spletne strani: opozorilo, da sta izbrani datoteki preveliki

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 25.vaje: Nalaganje datoteke - Opozorilo, da sta izbrani datoteki sta preveliki

Slika spletne strani: izbrane so 3 datoteke

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 25.vaje: Nalaganje datoteke - Izbrane so 3 datoteke

Slika spletne strani: sporočilo, da so 3 datoteke uspešno naložene

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 25.vaje: Nalaganje datoteke - Sporočilo, da so 3 datoteke uspešno naložene