Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

27. vaja: Objektno generiranje strani

Spoznali bomo
 • Kako kreiramo metode, ki zgradijo in izpišejo spletno stran

Sestavi spletno stran, ki bo zgrajena podobno, kot je zgrajenih večina CMS spletnih sistemov. Spletno stran sestavljata dve PHP podstrani, ki sta izdelani v HTML5 in s CSS. Spletni strani sta poimenovani:

 • 27vaja-PHP-priimek-ime.php
 • 27-info-vaja-PHP-priimek-ime.php

V dokument 27vaja-PHP-priimek-ime.php vključi kodo PHP:

Koda PHP
 • PHP vključi datoteko 27-info-vaja-PHP-priimek-ime.php
 • PHP kreira nov razred
 • PHP vključi metode, ki zgradijo spletno stran

Dokument 27-info-vaja-PHP-priimek-ime.php vsebuje PHP kodo:

Koda PHP
 • PHP kreira razred z metodami, ki zgradijo in izpišejo spletno stran:
  • get_start_of_site(); //začetek strani
  • get_title(); //naslov strani
  • get_description(); //opis strani
  • get_keywords(); //ključne besede
  • get_author(); //avtor
  • get_css(); //oblika spletne strani
  • get_close_header(); //zaključek head in začetek body
  • get_content(); //vsebina spletne strani
  • get_close_page(); //zaključek body in html

Slika spletne strani:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 27.vaje: Objektno generiranje strani

Prevedena koda spletne strani:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 27.vaje: Objektno generiranje strani - prevedena koda strani