Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

26. vaja: Razredi in metode - preverjanje gesla

Spoznali bomo
 • Kako kreiramo razred
 • Kako kreiramo javno metodo razreda

Sestavi spletni strani:

 • 26vaja-PHP-priimek-ime.php
 • 26-1vaja-PHP-priimek-ime.php

Izdelani naj bosta v HTML5 in s CSS.

Spletno stran 26vaja-PHP-priimek-ime.php prikazujejo spodnje slike. Dokument vsbuje obrazec s poljem za vnos gesla in gumb za pošiljanje Preveri jakost gesla, ki ob kliku ponovno naloži isto stran.

Koda PHP
 • PHP preveri poslano geslo z razredom in metodo iz datoteke 26-1vaja-PHP-priimek-ime.php
 • PHP izpiše trenutno geslo v polje za vnos gesla
 • Če geslo ustreza vsem pogojem, PHP izpiše sporočilo:
  • Geslo je ustrezno.
 • Če geslo ni ustrezno, izpiše razlog neustreznosti gesla:
  • Geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov!
  • Geslo mora vsebovati vsaj 1 črko!
  • Geslo mora vsebovati vsaj 1 števko!
  • Geslo mora vsebovati vsaj 1 malo črko!
  • Geslo mora vsebovati vsaj 1 veliko črko!
  • Geslo mora vsebovati vsaj 1 poseben znak!

Stran 26-1vaja-PHP-priimek-ime.php vsebuje PHP kodo:

Koda PHP
 • PHP kreira razred, ki vsebuje javno metodo s katero preveri jakost gesla, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:
  • geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov
  • geslo mora vsebovati vsaj 1 črko
  • geslo mora vsebovati vsaj 1 števko
  • geslo mora vsebovati vsaj 1 malo črko
  • geslo mora vsebovati vsaj 1 veliko črko
  • geslo mora vsebovati vsaj 1 poseben znak

Slika spletne strani 26vaja-PHP-priimek-ime.php: po prvem nalaganju

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 26.vaje: Preverjanje jakosti gesla

Slika spletne strani 26vaja-PHP-priimek-ime.php: vpisano geslo je prekratko

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 26.vaje: Preverjanje jakosti gesla - vpisano geslo je prekratko

Slika spletne strani 26vaja-PHP-priimek-ime.php: vpisano geslo mora vsebovati vsaj 1 črko

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 26.vaje: Preverjanje jakosti gesla - vpisano geslo mora vsebovati vsaj 1 črko

Slika spletne strani 26vaja-PHP-priimek-ime.php: vpisano geslo mora vsebovati vsaj 1 števko

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 26.vaje: Preverjanje jakosti gesla - vpisano geslo mora vsebovati vsaj 1 števko

Slika spletne strani 26vaja-PHP-priimek-ime.php: vpisano geslo mora vsebovati vsaj 1 veliko črko

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 26.vaje: Preverjanje jakosti gesla - vpisano geslo mora vsebovati vsaj 1 veliko črko

Slika spletne strani 26vaja-PHP-priimek-ime.php: vpisano geslo mora vsebovati vsaj 1 poseben znak

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 26.vaje: Preverjanje jakosti gesla - vpisano geslo mora vsebovati vsaj 1 poseben znak

Slika spletne strani 26vaja-PHP-priimek-ime.php: vpisano geslo je ustrezno

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 26.vaje: Preverjanje jakosti gesla - vpisano geslo je ustrezno