Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

19. vaja: Preverjanje obrazca

Spoznali bomo
  • Kako v PHP obrazcih preverimo vnesene podatke
  • Kako PHP obrazce zaščitimo pred vnosom posebnih znakov in neželene kode

Dopolni spletno stran iz 18. vaje tako, da bo PHP koda, ki obdeluje obrazec ščitila obrazec pred hekerji in neželeno spam kodo. Stran poimenuj 19vaja-PHP-priimek-ime.php, izdelana pa naj bo v HTML5 in s CSS.

V dokument vključi kodo PHP:

Koda PHP
  • ki z globalno spremenljivko $_SERVER["PHP_SELF"] in funkcijo htmlspecialchars() zaščiti obrazec pred vnosom posebnih znakov in neželene kode
  • preveri vneseno vsebino v polja obrazcev (tudi v starejših brskalnikih, ki ne podpirajo novih elementov in atributov HTML5 obrazcev):
Polje Pravilo preverjanja
Spol Spol mora biti nujno izbran.
Ime Polje mora biti nujno izpolnjeno, ime mora vsebovati le črke in presledke.
Priimek Polje mora biti nujno izpolnjeno, priimek mora vsebovati le črke in presledke.
Ulica Polje mora vsebovati le črke in presledke.
Hišna številka (število) V polje mora biti vpisano število.
Hišna številka (črka) V polje mora biti vpisana črka.
Kraj Polje mora vsebovati le črke in presledke.
Poštna številka V polje mora biti vpisano 4 mestno število.
Pošta Polje mora vsebovati le črke in presledke.
Občina Polje mora vsebovati le črke in presledke.
EMŠO V polje mora biti vpisano 13 mestno število.
Email Polje mora biti nujno izpolnjeno, vsebovati mora veljaven poštni naslov.
Telefon Polje mora vsebovati le števke in presledke.
  • prikaže sporočilo o nepravilnem vnosu v polje obrazca
  • izpiše vnesene vrednosti polj

Slika spletne strani po pošiljanju praznega obrazca:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 19.vaje: Kontaktni obrazec - pošiljanje praznega obrazca

Slika spletne strani po pošiljanju obrazca z nepravilno vpisanimi vrednostmi:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 19.vaje: Kontaktni obrazec - pošiljanje nepravilno izpolnjenega obrazca