Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

16. vaja: Vključevanje zunanjih datotek

Spoznali bomo
  • Kako v PHP vstavimo zunanje datoteke

Sestavi PHP spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika. Poimenuj jo 16vaja-PHP-priimek-ime.php, izdelana pa naj bo v HTML5 in s CSS.

V dokument vključi kodo PHP:

Koda PHP
  • v stran vključi 3 zunanje datoteke:
    • header.inc.php, ki vsebuje celotno HTML kodo glave dokumenta, kjer je znak </> znak pisave, ki je na voljo na spletnem mestu http://fontawesome.io/icons/, postopek vstavljanja je opisan na http://fontawesome.io/get-started/, na spletnem mestu http://fontawesome.io/examples/ pa je nekaj primerov določanja lastnosti pisave
    • nav.inc.php, ki vsebuje meni spletne strani, ki ga kreira koda PHP iz asociativnega polja, meni pa je v obliki neurejenega seznama; znak domov je ista pisava kot znak </>
    • footer.inc.php, ki vsebuje kodo PHP, ki izpiše besedilo noge, pri čemer je letnica 2017 objekt Date

Slika spletne strani, ko se stran naloži v brskalniku:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 16.vaje: Vključitev zunanjih datotek