Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Objekt Date v PHP

V PHP je čas zapisan kot časovna značka (angl. timestamp), to je število sekund od 1.1.1970. Pomembne funkcije so:

  • time() – vrne časovno značko trenutnega časa
  • date(format,timestamp) – oblikuje izpis časa

Datum lahko napišemo na vse možne načine, kar je odvisno od formata izpisa, ki ga določimo:

$datum = date("format".$dan);

Spremenljivko dan sami določimo vnaprej. Če spremenljivke ne uporabimo, bo PHP povzel datum iz operacijskega sistema. Recimo, da smo 17. oktobra 2015:

$danasnjiDatum = date("d/m/Y"); // izpis: 17.10.2015
Element Opis
Čas a izbira časa am ali pm
A izbira časa AM ali PM
g ure brez vodilnih ničel, vrednost od 1 do 12
G ure brez vodilnih ničel v 24 urnem formatu, vrednosti od 0 do 23
h ure z vodilnimi ničlami, vrednost od 01 do 12
H ure z vodilnimi ničlami v 24 urnem formatu, vrednosti od 00 do 23
i minute z vodilnimi ničlami, vrednosti od 00 do 59
s sekunde z vodilnimi ničlami, vrednosti od 00 do 59
Dan d dan v mesecu z vodilnimi ničlami, vrednosti od 01 do 31
j dan v mesecu brez vodilnih ničel, vrednosti od 1 do 31
D dan v tednu okrajšano, od Sun do Sat
l dan v tednu, od Sunday do Saturday
w dan v tednu številčno, od 0 do 6
z dan v letu številčno, od 0 do 365
Mesec m številka meseca z vodilno ničlo, vrednosti od 01 do 12
n številka meseca brez vodilne ničle, vrednosti od 1 do 12
M mesec okrajšano, Jan do Dec
F mesec, January do December
t število dni v mesecu, vrednosti od 28 do 31
Leto L prestopno leto ima vrednost 1, ostala 0
Y izpis leta, primer 2018
y dvoštevilčni izpis leta, vrednosti od 00 do 99
Ostalo U število sekund od 1. januarja 1970
O razlika od časa po Greenwichu (GMT), primer: 100 je 1 ura, -500 je -5 ur
<?php
   $trenutni_cas = time();
	
   echo 'Danes je ' . date('d.m.Y', $trenutni_cas) . '<br />';
   echo 'Danes je ' . date("d.m.Y") . '<br />';
   echo 'Timestamp 1234567890 je '. date('d.m.Y H:i:s', '1234567890');
?>
Danes je 18.07.2024
Danes je 18.07.2024
Timestamp 1234567890 je 14.02.2009 00:31:30