Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Zanka WHILE

Zanke while so najenostavnejše zanke v PHP-ju. Njihova osnovna oblika je:

while (izraz) {
    //koda, ki naj se izvede
}

Stavek while se izvaj dokler ne vrne vrednosti true. Vrednost izraza se preveri vsakič pred začetkom zanke, kar pomeni, da tudi če se vrednost izraza spremeni med izvajanjem ugnezdenih stavkov, se zanka ne bo ustavila do konca ponovitve (vsakič, ko PHP izvede vse ugnezdene stavke v zanki, se šteje kot eno nadaljevanje).

Če izraz while vrne vrednost false takoj na začetku, se ugnezdeni stavki sploh ne bodo izvedli. Tako kot pri stavku if, lahko tudi tu združimo več stavkov v eno zanko while.

Primer izpisa števil

<?php
  $i = 1;
  while ($i <= 10) {
   echo $i++." ";
  }
?>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Primer izpisa tabele

<?php
  $cena = 5; 
  $stevec = 10;
	
  echo "<table>";
  echo "<tr><th>Količina</th>";
  echo "<th>Cena</th></tr>";
  while ( $stevec <= 100 ) {
   echo "<tr><td>";
   echo $stevec;
   echo "</td><td>";
   echo $cena * $stevec;
   echo "</td></tr>";
   $stevec = $stevec + 10;
  }
  echo "</table>";
?>
KoličinaCena
1050
20100
30150
40200
50250
60300
70350
80400
90450
100500