Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Pogojni stavek IF...ELSEIF...ELSE

Elseif je, kot pove že njegovo ime, kombinacija stavka if in else. Kot else se ta stavek izvede samo, če stavek if vrne vrednost false. V nasprotju z else se stavek izvede samo, če pogojni stavek vrne true.

V enem stavku if je lahko več stavkov elseif. Prvi stavek elseif (če je kakšen), ki vrne vrednost true, bi se izvedel. V PHP-ju lahko napišemo else if (dve besedi) in obnašanje bi bilo identično stavku elseif.

Stavek elseif se izvede samo, če prejšnji stavek if ali prejšnji stavki elseif vrnejo vrednost false in trenutni stavek elseif vrne vrednost true.

Sintaktično stavek if...elseif...else zapišemo:

if (pogoj1) {
   koda, ki se izvede, če ima pogoj1 vrednost true;
} elseif (pogoj2) {
   koda, ki se izvede, če ima pogoj2 vrednost true;
} else {
   koda, ki se izvede, če imajo vsi pogoji vrednost false;
}

Uporaba pogojnega stavka elseif, če je a večji kot b:

<?php
  $a = 3;
  $b = 1;
  if ($a > $b) {
   echo "a je večji kot b";
  } 
  elseif ($a == $b) {
   echo "a je enak b";
  } 
  else {
   echo "a je manjši kot b";
  }
?>
a je večji kot b

če je a enak kot b:

<?php
  $a = 3;
  $b = 3;
  if ($a > $b) {
   echo "a je večji kot b";
  } 
  elseif ($a == $b) {
   echo "a je enak b";
  } 
  else {
   echo "a je manjši kot b";
  }
?>
a je enak b

če je a manjši kot b:

<?php
  $a = 3;
  $b = 5;
  if ($a > $b) {
   echo "a je večji kot b";
  } 
  elseif ($a == $b) {
   echo "a je enak b";
  } 
  else {
   echo "a je manjši kot b";
  }
?>
a je manjši kot b