Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Zanka DO...WHILE

Zanke do..while so zelo podobne zankam while, razlika je samo v tem, da se vrednost izraza preveri na koncu vsakega nadaljevanja in ne na začetku.

Glavna razlika od zank while je, da se bo prvo nadaljevanje zanke do..while v vsakem primeru izvedlo (vrednost izraza se preveri samo na koncu nadaljevanja), medtem ko se to pri navadni zanki while ne bi zgodilo (vrednost izraza se preveri na začetku vsakega nadaljevanja, in če izraz vrne vrednost false takoj na začetku, se zanka takoj ustavi).

<?php
   $i = 0;
   do {
      echo $i;
   } while ($i>0);
?>
0

Zgornja zanka se izvede samo enkrat, ker pri prvi ponovitvi (ko se preveri vrednosti izraza) izraz vrne false ($i ni večji od 0).