Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Pogojni stavek IF...ELSE

Večkrat se mora izvesti določen stavek, če je izpolnjen pogoj in neki drug stavek, če ta pogoj ni izpolnjen. Za to uporabljamo pogojni stavek else. Stavek else se izvede samo, če stavek if vrne vrednost false.

Sintaktično stavek if...else zapišemo:

if (pogoj) {
   koda, ki se izvede, če ima pogoj vrednost true;
} else {
   koda, ki se izvede, če ima pogoj vrednost false;
}

Uporaba pogojnega stavka If...else (pogoj je izpolnjen):

<?php
  $number = 3;
	
  if ( $number == 3 ) {
   echo "Pogojni stavek vrne vrednost <i><b>true</b></i><br />";
  }
  else {
   echo "Pogojni stavek vrne vrednost <i><b>false</b></i><br />";
  }
?>
Pogojni stavek vrne vrednost true

Uporaba pogojnega stavka If...else (pogoj ni izpolnjen):

<?php
  $number = 123;
	
  if ( $number == 3 ) {
   echo "Pogojni stavek vrne vrednost <i><b>true</b></i><br />";
  }
  else {
   echo "Pogojni stavek vrne vrednost <i><b>false</b></i><br />";
  }
?>
Pogojni stavek vrne vrednost false