Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Zanka FOREACH

Zanka foreach izvede sprehod skozi seznam elementov (npr. polja), pri tem pa sproti vrača vrednost trenutnega elementa ali indeks in vrednost. Sintaksa je:
foreach (tabela as vrednost){
   //blok kode
}

foreach (tabela as indeks => vrednost){
   //blok kode
}

Primer zanke foreach:

<?php
  $tabela = array('jabolko', 'hruška', 'jagoda');
	
  foreach ($tabela as $indeks => $vrednost) {
   echo "Na indeksu $indeks je $vrednost.<br />";
  }
?>
Na indeksu 0 je jabolko.
Na indeksu 1 je hruška.
Na indeksu 2 je jagoda.
<?php
  $starost;
  $starost["Janez"] = "28";
  $starost["Mojca"] = "16";
  $starost["Miha"] = "35";
  $starost["Alenka"] = "46";
  $starost["Mirko"] = "34";
	
  foreach( $starost as $indeks => $vrednost){
   echo "Ime: $indeks, Starost: $vrednost <br />";
  }
?>
Ime: Janez, Starost: 28
Ime: Mojca, Starost: 16
Ime: Miha, Starost: 35
Ime: Alenka, Starost: 46
Ime: Mirko, Starost: 34