Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Datoteke v PHP

Za odpiranje oziroma kreiranje datotek, če le-ta ne obstaja, uporabljamo ukaz:

fopen(ime_datoteke, način)

Pri tem lahko uporabimo naslednje načine dostopa do datoteke:

Lastnost Opis
r samo branje
r+ branje in pisanje; piše na začetek; če datoteka ne obstaja, jo ustvari
w samo pisanje; vsebino prepiše; če datoteka ne obstaja, jo ustvari
w+ branje in pisanje; vsebino prepiše; če datoteka ne obstaja, jo ustvari
a dodajanje na konec; če datoteka ne obstaja, jo ustvari
a+ bere in dodaja na konec datoteke

Delo z datotekami: zapisovanje

Za pisanje v datoteko uporabimo funkcijo:

fwrite(kazalec, besedilo);
<?php
  $ime_datoteke = 'tekst.txt';
  $vsebina = 'Danes je pa en lep dan!';
  $handle = fopen($ime_datoteke, 'w+');
  if(fwrite($handle, $vsebina) === false)
   echo "Ne morem zapisovati v datoteko $ime_datoteke!";
  else
   echo 'Zapisovanje v datoteko je uspelo!';
  fclose($handle); // zapri datoteko
?>
Zapisovanje v datoteko je uspelo!

Delo z datotekami: branje

Za branje datoteke uporabimo funkcijo:

fread(kazalec, dolžina_prebranega_niza);
<?php
  $ime_datoteke = 'tekst.txt';
  $handle = fopen($ime_datoteke, 'r+');
  $vsebina = '';
  while (!feof($handle)) {
   $vsebina .= fread($handle, 8192);
  }
  echo $vsebina;
  fclose($handle);
?>
Danes je pa en lep dan!

Uporaba drugih PHP datotek

V PHP kodi lahko uporabimo kodo iz drugih .php datotek, pri tem pa uporabimo enega od naslednjih ukazov: