Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Zanka FOR

Sintaksa je naslednja:

for (inicializacija; pogoj; korak) stavek

Incializacija se vedno izvede samo enkrat – na začetku zanke. Na začetku vsakega nadaljevanja se preveri vrednost pogoja. Če je le-ta true, se zanka nadaljuje in stavek oz. stavki se izvedejo. Če je vrednost izraza false, se izvajanje zanke konča. Na koncu vsakega nadaljevanja se izvede korak.

V zanki for je vsak od izrazov (inicializacija; pogoj; korak) lahko prazen. Če je prazen pogoj, se bo zanka izvajala neskončno dolgo (PHP to označi kot true). Včasih nam tak način uporabe pride še kako prav, saj velikokrat želimo, da se zanka izvaja do pogojnega stavka break in ne s preverjanjem zanke for.

//zanka for
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
   echo $i;
}
//zanka for z uporabo break
for ($i = 1;;$i++) {
   if ($i > 10) {
      break;
   }
   echo $i;
}

Izpis števil z zanko FOR

<?php
  for($i=0; $i<=5; $i++){
   echo 'Vrednost je: ' . $i .'<br />';
  }
?>
Vrednost je: 0
Vrednost je: 1
Vrednost je: 2
Vrednost je: 3
Vrednost je: 4
Vrednost je: 5

Izpis tabele z zanko FOR

<?php
  $cena = 5; 

  echo "<table>";
  echo "<tr><th>Količina</th>";
  echo "<th>Cena</th></tr>";
  for ( $stevec = 10; $stevec <= 100; $stevec += 10) {
   echo "<tr><td>";
   echo $stevec;
   echo "</td><td>";
   echo $cena * $stevec;
   echo "</td></tr>";
  }
  echo "</table>";
?>
KoličinaCena
1050
20100
30150
40200
50250
60300
70350
80400
90450
100500