Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Komentarji v PHP

Koda, ki se nam zdi na prvi pogled smiselna in enostavna za razumevanje, lahko postane čez nekaj časa prav zapletena. Vstavljanje komentarjev tako postane zelo pomembno in v marsičem olajša kasnejše popravljanje ali razumevanje kode. Enovrstični komentarji se začnejo z dvojno desno poševnico // ali z lojtro #. Ves tekst, ki je za tema znakoma, se obravnava kot komentar:

// to je primer komentarja
# to je primer komentarja

Uporaba enovrstičnih komentarjev v PHP

<!-- Tole je HTML komentar -->

<?php
  echo "Hello World!"; // Ta ukaz bo izpisal Hello World!
  echo "<br />Psst...Lahko si ogledas moje PHP komentarje!"; // echo "nothing";
  // echo "Moje ime ni Lojzek!";
  # echo "Naredil ne bom ničesar več";
?>
Hello World!
Psst...Lahko si ogledas moje PHP komentarje!

Več vrstični komentar v PHP

/*
  Ves tekst,
  ki je vpisan
  med tema znakoma,
  je komentar.
*/
<?php
  /* This Echo statement will print out my message to the
  the place in which I reside on. In other words, the World. */
  echo "Hello World!"; 
  /* echo "My name is Humperdinkle!";
  echo "No way! My name is Uber PHP Programmer!";
  */
?>
Hello World!